Laatu ja ympäristö

Bureau Veritas Certification Oy on akkretoituna sertifiointiyrityksenä todennut että toimintajärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 ja 14001:2015 laatu- ja ympäristöjärjestelmän vaatimukset.

Laatupolitiikka

Kaarinan Trimet Oy valmistaa ohutlevyrakenteisia metallituotteita lääketeollisuuden laitteisiin, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden, laivojen, junien ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Kaarinan Trimet Oy:n toiminta perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja ajanmukaisen teknologian hyödyntämiseen. Toiminnan vahvuuksia ovat joustavuus ja luotettavuus. Yrityksen johto varaa henkilö- ja taloudellisia resursesseja toimintoihin jolla toiminnan jatkuva parantaminen mahdollistuvat. Yhtiön toimintaa ohjaa ja sitä johdetaan ISO 9001.2015 standardin vaatimusten mukaisesti.

Ympäristöpolitiikka

Kaarinan Trimet Oy haluaa huomioida omassa toiminnassaan ympäristöä. Huomioiminen tarkoittaa ympäristösuorituskyvyn jatkuvaa parantamista ja päästöjen minimoimista omassa toiminnassa. Kaarinan Trimet Oy.n toiminnassa todentuu seuraavat asiat. Noudatamme lakeja ja asetuksia. Seuraamme niiden muutosta ja vaikutusta toimintaamme. Yritys kouluttaa henkilöstöä oman työn ja yrityksen toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja toimimaan ympäristöohjeiden mukaisesti. Luomme päämäärät ja tavoitteet jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi. Tiedoitamme sidosryhmille tavoitteemme ja ympäristösuorituskykyä lisäävät saavutukset. Yrityksen johto varaa henkilö- ja taloudellisia resursseja toimintoihin jolla yrityksen ympäristösuorituskykyä jatkuvasti parannetaan. Yrityksen toimintaa johdetaan ISO 14001:2015  standardin vaatimusten mukaisesti.

Ota yhteyttä

Tuulissuontie 29
21420 Lieto
 
Puh. 02 4890111
trimet@kaarinantrimet.fi