Laatu ja ympäristö

Yrityksemme täyttää laatu- ja ympäristösertifikaattien korkeat vaatimukset

Laadunvalvonta

Kaarinan Trimet Oy valmistaa ohutlevyrakenteisia metallituotteita lääketeollisuuden laitteisiin, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden, laivojen, junien ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yrityksemme toiminta perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja ajanmukaisen teknologian hyödyntämiseen.

Toimintamme vahvuuksia ovat joustavuus ja luotettavuus. Yrityksen johto varaa henkilö- ja taloudellisia resursesseja toimintoihin, joilla toiminnan jatkuva parantaminen mahdollistuu. Yhtiön toimintaa ohjaa ja sitä johdetaan ISO 9001:2015 standardin vaatimusten mukaisesti.

Täytämme laatustandardit

Bureau Veritas Certification Oy on akkretoituna sertifiointiyrityksenä todennut että toimintajärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 ja 14001:2015 laatu- ja ympäristöjärjestelmän vaatimukset.

iso9001.png
46990.jpg

Ympäristöperiaatteet

Kaarinan Trimet Oy haluaa huomioida omassa toiminnassaan ympäristöä. Huomioiminen tarkoittaa ympäristösuorituskyvyn jatkuvaa parantamista ja päästöjen minimoimista omassa toiminnassa. Kaarinan Trimet Oy:n toiminnassa todentuvat seuraavat asiat:

  1. Noudatamme lakeja ja asetuksia. Seuraamme niiden muutosta ja vaikutusta toimintaamme.

  2. Yritys kouluttaa henkilöstöä oman työn ja yrityksen toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamiseen sekä toimimaan ympäristöohjeiden mukaisesti. Luomme päämäärät ja tavoitteet jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi.

  3. Tiedotamme sidosryhmille tavoitteemme sekä ympäristösuorituskykyä lisäävät saavutukset.

  4. Yrityksen johto varaa henkilö- ja taloudellisia resursseja toimintoihin jolla yrityksen ympäristösuorituskykyä jatkuvasti parannetaan. Yrityksen toimintaa johdetaan ISO 14001:2015  standardin vaatimusten mukaisesti.

Rinki.JPG

Sertifikaatti uusiutuvan energian käytöstä

Sertifikaatti_VENI.png